Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/gkpisek.cz/gkpisek.cz/libs/Nette/loader.php on line 19
Historie - Geodézie Písek

Historie

Firma GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s. r. o. vznikla 1. 2. 2002 zápisem do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích. Tolik teorie. Prakticky vznikla přeměnou sdružení firem Geodetická kancelář – Ing. Jiří Plavec v tuto právnickou osobu 1. 2. 2002. Dle společenské smlouvy převzala od původní firmy, která existuje nepřetržitě od 1. 9. 1991, veškeré materiální i technické zařízení, veškeré povinnosti i závazky a všechny zaměstnance. Lze tedy konstatovat, že fungujeme na trhu nepřetržitě od roku 1991.

V současnosti disponujeme dvaatřiceti (32) zaměstnanci odborně způsobilými pro činnosti, které vykonáváme – práce v katastru nemovitostí i v inženýrské geodézii – jedná se o veškeré zeměměřické činnosti kromě vydávání kartografických děl a některých činností fotogrammetrických.

Znamená to, že v oblasti Katastru nemovitostí vyhotovujeme geometrické plány - na oddělení pozemků, vyznačení budov popř. na vyznačení rozsahu věcného břemene, vytyčujeme hranice parcel.

V oblasti mapovacích prací vyhotovujeme podklady pro Komplexní pozemkové úpravy, včetně jejich konečného zpracování a vytyčení v terénu. Zpracováváme digitální katastrální mapy - v rámci KPÚ nebo obnovou operátu mapováním.

V inženýrské geodézii zajišťujeme veškeré geodetické práce v rozsahu od vyhotovení podkladů pro projekt, vyhotovení vytyčovacích výkresů, vytyčovacích prací na stavbách, zaměření a výpočtů kubatur, až po zaměření skutečného provedení stavby, a to převážně firmám: Strabag a.s, ŘSD, Ministerstvo zemědělství, EDIKT a.s., IMOS Brno, a.s., Kubík a.s., EUROVIA CS, a.s., PSVS, a. s., KOČÍ a. s., Lesostavby Třeboň a. s., Swietelsky stavební s.r.o. a dalších...

Neméně významnou položkou naší práce je zaměření podkladů pro projekt nebo zaměření průběhu všech inženýrských sítí (plynovodů, tras vysokého a nízkého napětí, vodovodních a kanalizačních sítí). Hlavními odběrateli jsou firmy E.ON Česká republika, s.r.o., ČEZ, ČEVAK a.s.

Kromě zeměměřických prací poskytujeme služby v oblasti kopírovacích služeb – černobílé a barevné kopie do formátu A0+ (914mm) a dále nabízíme grafické zpracování naskenovaných digitálních výkresů.

Další nezanedbatelnou činností je i specializovaný maloobchod s geodetickými přístroji, geodetickým materiálem a pomůckami. Prodáváme potřeby pro měřické práce na stavbách (pásma, svinovací metry, nivelační latě, nivelační přístroje - klasické i laserové vodováhy, stabilizační materiál, signalizační spreje aj.)

Nabídneme, odborně poradíme a zprostředkujeme prodej jakýchkoliv přístrojů včetně totálních stanic a přístrojů GPS. Na všechny nabízené přístroje zajistíme jejich kalibraci. Kromě přístrojů a pomůcek nabízíme i prodej spotřebního materiálu pro velkoformátový tisk .

Působnost naší firmy je po celé republice, ale to se jedná o jednotlivé zakázky, převážná část je na území Jihočeského kraje a krajů sousedních. Pro lepší dostupnost našich služeb jsme nově otevřeli pobočku v Týně nad Vltavou a to od 1.března 2010.

Více o našich činnostech se dozvíte kliknutím na některou z nabízených ikon.