Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/gkpisek.cz/gkpisek.cz/libs/Nette/loader.php on line 19
Inženýrská činnost v investiční výstavbě - Geodézie Písek

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zpracování informací z Katastru nemovitostí

 • přehledné mapy vlastnické, účelové
 • identifikace parcel
 • srovnávací sestavení částí parcel, dílů
 • zajištění různých typů map, map KN, výpisů z listu vlastnictví
 • zajištění ortofoto map s vysokým rozlišením za minimální ceny

 Příprava pro projekty

– např. inženýrských sítí a staveb občanské vybavenosti

 • polohopisné a výškopisné plány – podklad pro projekt
 • zajištění Vyjádření správců sítí
 • geodetické zaměření skutečného stavu objektu + řezy, pohledy
 • výpočet kubatur, navržení vypořádání bilance materiálu – optimalizace projektů

 Realizace staveb

 • vytyčení prostorové polohy staveb – rodinné domy, průmyslové objekty, liniové stavby
 • vyhotovení geodetické části zaměření skutečného provedení staveb
 • zaměření inženýrských sítí a zpracování dokumentace dle Směrnice DTMM Jih (digitální technická mapa měst) a prováděcích směrnic VaK JČ, E.ON, O2

 Majetkoprávní řešení staveb v investiční výstavbě

 • zajištění výpisu z Katastru nemovitostí
 • vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku
 • vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu věcného břemene
 • zajištění vyjádření stavebního úřadu k dělení pozemků
 • ověření kopií geometrických plánů
 • zajištění nabývacích titulů
 • zajištění jednoduchých smluv kupních, darovacích, popř. směnných, smluv na zřízení věcného břemene
 • podání vkladu nebo zápisu na příslušné Katastrální pracoviště