Práce v investiční výstavbě

Geodetické práce zajišťujeme jak pro velké stavební firmy, tak pro jednotlivce. Spolupráce při výstavbě začíná vytyčením objektu a přenesením půdorysu na stavební lavičky, vytyčením průběhu inženýrských sítí, kontrolováním svislostí, vytyčováním pilot. U liniových staveb (silnice, dálnice) se jedná především o vytyčování profilů, zaměření a výpočet kubatur a podobně.

Naše firma zajištuje geodetické práce na stavbách v širokém okolí...

Jedny z největších staveb v posledních 10 letech jsou například výrobní závody v průmyslové zóně v Písku, Rychlostní silnice R4, dálnice D3.