Zaměření stavebních objektů

Pro tento typ geodetických prací je naše firma vybavena ručními laserovými dálkoměry, totálními stanicemi Trimble S6, které umožňují měření nepřístupných míst bez odrazného hranolu, umožňují scanování fasád a podobně. Výsledkem této činnosti je přesný model budovy, který dostává zákazník v digitální formě.