Inženýrská geodézie

Geometrické plány

Výškopisné a polohopisné plány

Výškopisné a polohopisné plány jsou nezbytnou součástí podkladů pro projektování (například projekty komunikací a inženýrských sítí) a mapování terénu všech typů staveb. Slouží jako podklad pro úspěšnou realizaci staveb. Obsahují výškopisné a polohopisné prvky, vlastnické hranice pozemku, povrchové znaky inženýrských sítí a ostatní prvky spadající do standardů těchto plánů. Dle přání klienta je vyhotovujeme v digitální i analogové verzi (soubory: dwg, dgn, dxf).

Geodetické práce v investiční výstavbě:

Geodetické přístroje

Zaměření stavebních objektů

Pro tento typ geodetických prací je naše firma vybavena ručními laserovými dálkoměry, totálními stanicemi Trimble S6, které umožňují měření nepřístupných míst bez odrazného hranolu, umožňují scanování fasád a podobně. Výsledkem této činnosti je přesný model budovy, který dostává zákazník v digitální formě.

Investiční výstavby

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zpracování informací z Katastru nemovitostí

Získáme pro vás:

Příprava pro projekty

Např. inženýrských sítí a staveb občanské vybavenosti pro liniové stavby.

Připravíme:

Realizace staveb

Zrealizujeme:

Majetkoprávní řešení staveb v investiční výstavbě

Provedeme:

Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení staveb

Další z prováděných geodetických prací jsou vytyčovací sítě ve stavebnictví. Ty jsou třeba na projektech pro výstavbu rodinných domů, pro rozsáhlé bytové či kancelářské komplexyliniové stavbyinženýrské sítě a další.

Vytyčovací práce provádíme nejefektivnějšími metodami a moderním strojovým vybavením. To zaručuje vysokou finanční časovou efektivitu prováděných prací a dosažení té nejvyšší možné přesnosti kvality práce.

Mezi další služby, které nabízíme patří projekce dopravních staveb, práce v katastru nemovitostí, nebo také prodej geodetických přístrojů.

© 2022 Všechna práva vyhrazena GK Plavec Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Písek