Projekce dopravních staveb

Geodetické přístroje

Naše projektové služby

 • Provádění projektové činnosti ve všech vstupních dokumentacích vč. rozpočtů.
 • Technické studie, posouzení různých variant dopravního řešení.
 • Zpevněné a dopravní plochy.
 • Křižovatky.
 • Připojení staveb na veřejné komunikace: posouzení rozhledových poměrů a řešení souvisejících úprav komunikací.
 • Organizace dopravy v garážích, na parkovištích a připojovacích bodech.
 • Místní komunikace, průtahy, zklidněné a obytné zóny.
 • Chodníky, pěší a cyklistické stezky, bezbariérová řešení.
 • Polní cesty.
 • Projekty povrchových úprav komunikací.
 • Projekty dopravního značení – dopravně inženýrská opatření.
 • Prověřování průjezdných profilů pomocí obalových křivek.
 • Komplexní inženýring dopravních staveb.
 • Konzultační činnosti.
 • Kompletní dopravní řešení včetně návrhu vedení inženýrských sítí.

Typy dokumentace

 • Dokumentace k územnímu řízení DÚR.
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení ÚR.
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení stavby DSPS.
 • Dokumentace pro provádění stavby DPS.
 • Realizační dokumentace RDS.

Mezi další služby, které nabízíme patří inženýrská geodézie, práce v katastru nemovistostí, nebo také prodej geodetických přístrojů.

© 2020 Všechna práva vyhrazena GK Plavec Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Písek