Projekce dopravních staveb

Geodetické přístroje

Naše projektové služby

 • Provádění projektové činnosti ve všech vstupních dokumentacích vč. rozpočtů
 • Technické studie, posouzení různých variant dopravního řešení
 • Zpevněné a dopravní plochy
 • Křižovatky
 • Připojení staveb na veřejné komunikace: posouzení rozhledových poměrů a řešení souvisejících úprav komunikací
 • Organizace dopravy v garážích, na parkovištích a připojovacích bodech
 • Místní komunikace, průtahy, zklidněné a obytné zóny
 • Chodníky, pěší a cyklistické stezky, bezbariérová řešení
 • Polní cesty
 • Projekty povrchových oprav komunikací
 • Projekty dopravního značení – dopravně inženýrská opatření
 • Prověřování průjezdných profilů pomocí obalových křivek
 • Komplexní inženýring dopravních staveb
 • Konzultační činnosti
 • Kompletní dopravní řešení včetně návrhu vedení inženýrských sítí

Typy dokumentace

 • Dokumentace k územnímu řízení DÚR
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení ÚR
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení stavby DSPS
 • Dokumentace pro provádění stavby DPS
 • Realizační dokumentace RDS

Mezi další služby, které nabízíme patří inženýrská geodézie, práce v katastru nemovistostí, nebo také prodej přístrojů Satlab.

© 2018 Všechna práva vyhrazena – GK Plavec Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Písek